Gừng hồng

Một sản phẩm của Hòa Hưng

Sứ mệnh

Tự hào là sản phẩm Xuất xứ từ Việt Nam được nghiên cứu theo cách làm của người Nhật.

Organic

Được sản xuất theo quy trình hiện đại, mang lại sản phẩm an toàn và hiệu quả cho mọi người

Tâm huyết Việt Nam

Không sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất và bảo quản.

Giấy Chứng Nhận

Công bố sản phẩm

Giấy chứng nhận

Đăng ký thương hiệu

Giải thưởng