Nhà Xưởng

Địa chỉ trụ sở

Số 34A, phố Vũ

P. Đại Phúc – TP. Bắc Ninh
Bắc Ninh

Địa chỉ sản xuất

Thôn Mao Dộc

Xã Phượng Mao – Huyện Quế Võ
Bắc Ninh